PIT 2022 | BR – Ototax

ROZLICZENIE ROCZNE 2022

  1 / 10


  Witamy w kreatorze PIT dla klientów Ototax  Przygotuj wszystkie informacje i dokumenty. Nie odświeżaj i nie zamykaj przeglądarki dopóki nie prześlesz formularza (utracisz dane wprowadzone do kreatora).  2 / 10


  Autoryzacja formularza

  Numer NIP oraz data urodzenia muszą być zgodne z danymi w systemie my Ototax / ototax.cloud

  Numer NIP

  Data urodzenia

  Rozliczenie wspólne z małżonkiem

  Zaliczki na podatek

  W roku podatkowym 2022 przekazałam/em zaliczki na podatek dochodowy za prowadzoną działalność gospodarczą zgodnie z danymi podanymi przez Ototax.


  Informacja: Gdy wybrano odpowiedź inną niż "TAK" należy w informacjach uzupełniających opisać odstępstwa lub dołączyć potwierdzenia przelewów na podatek.

  3 / 10

  Zaznacz przychody, które chcesz rozliczyć


  4 / 10

  Zaznacz ulgi, które chcesz odliczyć

  Informacja: Jeśli nie wiesz, które ulgi Cię dotyczą, zapoznaj się z informacjami na stronie podatki.gov.pl.
  Przejdź do strony

  5 / 10

  Zaznacz pozostałe odliczenia

  Informacja: Jeśli nie wiesz, które odliczenia Cię dotyczą, zapoznaj się z informacjami na stronie podatki.gov.pl.
  Przejdź do strony

  6 / 10

  Informacje uzupełniające

  Opis swoją sytuację, jeśli uważasz to za konieczne. Jeśli chcesz odliczyć ulgę na dzieci, uwzględnij tu informacje w postaci: imię i nazwisko dziecka oraz PESEL. Możesz także opisać wpłaty na darowizny i cele kultu religijnego.


  7 / 10

  Dołącz pliki

  Przekaż tu wszystkie pity i inne dokumenty do rozliczenia np. PIT-11, zaświadczenie, potwierdzenia darowizn, potwierdzenia zapłaty zaliczek na podatek, gdy nie masz pewności czy zostały opłacone prawidłowo itp. Postaraj się o czytelność danych. O ile to możliwe skompresuj pliki, tak aby ich całkowita wielkość nie przekroczyła 100 MB. Poczekaj, aż załadują się wszystkie pliki, aby przejść dalej.


  8 / 10

  Podaj adres zamieszkania zgodny na dzień 31 grudnia 2022 roku.

  Ulica i numer

  Kod pocztowy

  Miasto


  9 / 10

  Podaj dane małżonka (pomiń, jeśli rozliczasz się sam)

  Małżonek nie prowadzi działalności gospodarczej: uzupełnij PESEL. Małżonek prowadzi działalność gospodarczą: uzupełnij NIP.

  Imię

  Nazwisko

  PESEL

  NIP

  10 / 10


  Oświadczenia i zgody


  1,5% podatku dla OPP

  Wyrażam zgodę na przekazanie 1.5% podatku na budowę domu opieki wytchnieniowej, realizowanej przez Fundację
  Rodzin Polskich (KRS: 0000386878), w ramach wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, dzieci porzuconych, które doświadczyły przemocy oraz samotnych matek. W ramach budowy domu realizowana jest również kawiarnia, w której zatrudnienie znajdą osoby niepełnosprawne oraz stolarnia ucząca zawodu wychowanków domu dziecka. Organizacja OPP jest zweryfikowana przez Biuro Rachunkowe Ototax, a propozycja organizacji stanowi realizowaną przez Ototax koncepcję biznesu społecznie odpowiedzialnego i nie wpływa na wynik finansowy Ototax.

  Gdy wybrano "NIE" możesz podać KRS innej organizacji lub pozostawić pole puste, jeśli nie chcesz przekazać 1.5% podatku:


  Wysyłka rozliczenia rocznego PIT do Urzędu Skarbowego

  Wyrażam zgodę na wysłanie rozliczenia rocznego w moim imieniu przez Biuro Rachunkowe Ototax.


  Informacja: Wysłanie rozliczenia w imieniu podatnika jest możliwe, jeśli upoważniłaś/eś Ototax do wysyłek deklaracji drogą elektroniczną (pełnomocnictwo UPL-1). Gdy wybrano "NIE" otrzymasz rozliczenie w formacie PDF do własnej wysyłki.


  Oświadczenie

  Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.